محصولات رطوبتی

عایق رطوبتی چیست؟

مواد عایق رطوبتی موادی هستند که از نفوذ آب و رطوبت به محیط زیر خود جلوگیری می‌کنند.
ایزوگام
ایزوگام، نام بازرگانی گونه‌ای عایق ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است. ایزوگام پوششی است برای عایق کردن که برای جلوگیری از رخنه و نفوذ آب به‌کار می‌رود، و از فرآورده‌های نفتی بدست می‌آید.

در حال نمایش 8 نتیجه