محصولات حرارتی

عایق حرارتی چیست؟

در تاسیسات گرمایی، برای کم کردن تلفات حرارتی سطوح مختلف ساختمان، لوله‌ها، کانال‌ها و مخازن و جلوگیری از نفوذ رطوبت و انتقال صدا، از مواد و مصالحی به نام”عایق” استفاده می شود.

عایق‌های حرارتی مصالحی هستند که جلوگیری از انتقال حرارت می‌شوند و عایق ها دو گروه اصلی دارند که روش کار آنها کاملاً متفاوت است:

عایق‌هایی که در ساختار آنها حباب های هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می‌شوند.
عایق‌هایی که حرارت را باز می تابانند. پشت این عایق ها باید حدود ۲۰ میلیمتر فاصله هوایی تعبیه شود.

با پیشرفت تکنولوژی و لزوم احداث ساختمان‌های سبک تر لازم شد که ضخامت جداره‌ها به حداقل کاهش یابد؛ در پی آن مساله گریز حرارت از پوسته خارجی بنا مطرح شد. بنابراین به منظور کاهش هزینه ایجاد گرما و سرما، با قرار دادن عایق حرارتی در پوسته ساختمان‌ها ضریب هدایت حرارتی مجموعه را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

اصولاً حرارت به سه طریق انتقال می‌یابد : تابش، همرفت هدایت. در دو طریق اول یک محیط گازی یا خلا برای انتقال گرما لازم است. ولی روش سوم انتقال در اثر تماس اجسام با یکدیگر صورت می‌گیرد.

انتقال حرارت از جداره‌های خارجی ساختمان به شکل هدایت حرارت، مهمترین عامل اتلاف یا کسب حرارت در ساختمان‌های معمولی است.

در حال نمایش 5 نتیجه