شرکت مازندپارس | ایزوگام T2
محصولات پشم شیشه ایران
عایق رطوبتی
610
rtl,page,page-id-610,page-child,parent-pageid-866,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ایزوگام T2این نوع ایزوگام شامل یک لایه ی تیشو می باشد که با ضخامت 2 میلی متر تولید می گردد. این محصول به عنوان عایق پی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد .مشخصات فنی :ویژگی (شرح آزمون) واحد نوع محصول شماره استاندارد روش آزمون
LA4 (BPP) O LA3 T2
مقاومت کششی برای عرض cm5 (حداقل) طولی kgf 40 40 50 80 3822
عرضی kgf 30 30 40 80
درصد افزایش طول نسبی طولی % 25 25 35 2 3882
عرضی % 25 25 35 2
مقاومت پارگی (حداقل) طولی kgf 12 12 12 - 3863
عرضی kgf 12 10 10 -
پایداری ابعاد در برابر حرارت (حداکثر) طولی % 0/2 ± 0/2 ± 0/2 ± - 3890
عرضی % 0/2 ± 0/2 ± 0/2 ± -
جذب آب 28 روزه جذب آب % 1 1 1 3879
کاهش وزن % 1 1 1
انعطاف پذیری در سرما(حداکثر) 0 5+ 5+ 10- 3881
پایداری حرارتی (حداقل) 120 90 90 110 3862
نفوذناپذیری آب (حداقل) kpa 60 60 60 - 3861
ضخامت mm 0/2 ± 4 0/2 ± 4 0/2 ± 3 0/1 ± 2 3878
عرض cm 1 ± 100 1 ± 100 1 ± 100 1 ± 100 3878
وزن واحد سطح kg/m2 0/2 ± 4/1 0/2 ± 4/1 0/2 ± 3/1 0/2 ± 2/1 3878