شرکت مازندپارس | ایزوگام تک لایه ای ترموباندی
محصولات پشم شیشه ایران
عایق رطوبتی
410
rtl,page,page-id-410,page-child,parent-pageid-866,page-template-default,ajax_updown,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ایزوگام تک لایه ای ترموباندی


جهت ایجاد مقاومت کششی بالاتر ایزوگام تک لایه با یک لایه حامل ترموباند تولید می گردند که از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند.


موارد مصرف :این عایق جهت مصارف خاص که نیاز به مقاومت پارگی و کششی بیشتری دارند مورد مصرف قرار می گیرد.


مشخصات فنی :ویژگی (شرح آزمون) واحد نوع محصول شماره استاندارد روش آزمون
LA4 (BPP) O LA3 T2
مقاومت کششی برای عرض cm5 (حداقل) طولی kgf 40 40 50 80 3822
عرضی kgf 30 30 40 80
درصد افزایش طول نسبی طولی % 25 25 35 2 3882
عرضی % 25 25 35 2
مقاومت پارگی (حداقل) طولی kgf 12 12 12 - 3863
عرضی kgf 12 10 10 -
پایداری ابعاد در برابر حرارت (حداکثر) طولی % 0/2 ± 0/2 ± 0/2 ± - 3890
عرضی % 0/2 ± 0/2 ± 0/2 ± -
جذب آب 28 روزه جذب آب % 1 1 1 3879
کاهش وزن % 1 1 1
انعطاف پذیری در سرما(حداکثر) 0 5+ 5+ 10- 3881
پایداری حرارتی (حداقل) 120 90 90 110 3862
نفوذناپذیری آب (حداقل) kpa 60 60 60 - 3861
ضخامت mm 0/2 ± 4 0/2 ± 4 0/2 ± 3 0/1 ± 2 3878
عرض cm 1 ± 100 1 ± 100 1 ± 100 1 ± 100 3878
وزن واحد سطح kg/m2 0/2 ± 4/1 0/2 ± 4/1 0/2 ± 3/1 0/2 ± 2/1 3878